Start
Vieringen 2015 H. Vormsel
Vieringen 2014 H. Vormsel
Vieringen 2013 H. Vormsel
Vieringen 2012 H. Vormsel
Vieringen 2011 H. Vormsel
Vieringen 2010 H. Vormsel
Vieringen 2009 H. Vormsel
Vieringen 2008 H. Vormsel
Vieringen 2007 H. Vormsel
Vieringen 2006 H. Vormsel
Vieringen 2005 H. Vormsel
Planning werkjaar 2016-2017

Vormsel Sint-Marcus Heule-Bissegem

Dit is de webstek
van de parochiale vormselcatechese Sint-Marcus Heule-Bissegem.
Sint-Audomarus, Sint-Eutropius, Sint-Godelieve en O.L.Vrouw van Fatima. 

 


Belangrijke data voor het vormsel in 2017


Donderdag 13 oktober 2016 om 19u30 kerk Mariadorp:
Infoavond met inschrijving.

vrijdag 18 november tot en met zondag 20 november 2016:
Weekend voor de vormelingen.

Zaterdag 22 april 2017: Vormselvieringen.

 

 

 

 
 
 
Laatste update op: donderdag 15 september 2016

ONS FOTOALBUM

Vormselviering '16
Damiaanbeurt 2016
Nevendiensten 2016
Kerkbezoek 2016
Vormsel-Spirit 16
Franciscusdag 2016
Aanvraag vormsel 2016
Weekend vormsel 2015
LEEF.

WELKOM OP DE WEBSTEK
van de werkgroep
VORMSELCATECHESE P.E. SINT-MARCUS
Audomarus, Eutropius, Godelieve, O.L.V. Fatima
HEULE-BISSEGEM

  Mail:    info@vormselheulebissegem.be
 
 
  Bea Vanden Brouck: bea@vormselheulebissegem.be  (Audomarus)
Ine castelain: ine@vormselheulebissegem.be (Eutropius)
Reninka Parmentier:
reninka@vormselheulebissegem.be (Godelieve)
Philippe Depoortere:
    
philippe@vormselheulebissegem.be